تپمپي

پمپ‌ سازي‌ ايران‌

1400/04/03 04:59:04
پایانی:17,630
(-0.33%)
آخرین:16,810
(-4.97%)

تعداد معاملات:30
حجم:60,036
ارزش معاملات:1B
حجم مبنا:850,822
16,81018,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
16,810
3,681,188306
000
16,820
1,0101
000
16,900
66,17010
60,036(100%)
21(100%)
حجمحقیقیتعداد
60,036(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 50,401,651 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.05سرانه فروش حقیقی: 1,058,434,680 تومانقدرت فروش حقیقی: 21.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,18312,94013,58514,716-
حمایت214,71614,59513,80015,702-
حمایت115,76315,52014,01516,31150,430
P17,29617,17517,29617,296-
مقاومت118,34318,10019,60418,28250,430
مقاومت219,87619,75519,81918,891-
مقاومت320,92320,68020,03519,876-


آخرین اخبار تپمپی

نمایش اخبار قدیمی‌تر