كشرق

صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود

1400/07/30 23:28:03
پایانی:78,974
(-0.19%)
آخرین:78,500
(-0.79%)

تعداد معاملات:111
حجم:63,538
ارزش معاملات:4.99B
حجم مبنا:189,936
75,17183,083
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4934
78,500
79,400
751
1200
78,428
79,500
5453
3300
78,400
79,960
2401
50,538(80%)
31(97%)
حجمحقیقیتعداد
63,538(100%)
67(100%)
13,000(20%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 128,748,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.72سرانه فروش حقیقی: 74,893,283 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
19
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
2
خرید
13
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت349,66850,18454,90358,591-
حمایت258,59158,84956,47865,802-
حمایت168,54569,06158,05070,257234,500
P77,46877,72677,46877,468-
مقاومت187,42287,93898,94984,679237,489
مقاومت296,34596,603100,52189,134-
مقاومت3106,299106,815102,09696,345-


آخرین اخبار کشرق

نمایش اخبار قدیمی‌تر