غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

1400/03/29 11:27:04
پایانی:19,380
(0.31%)
آخرین:19,300
(-0.1%)

تعداد معاملات:203
حجم:403,469
ارزش معاملات:7.86B
حجم مبنا:1.2M
18,36020,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1265
19,310
19,580
6,0004
11,000
19,300
19,590
3,7402
411,637
19,270
19,600
97,3714
349,322(87%)
66(99%)
حجمحقیقیتعداد
403,469(100%)
72(100%)
54,147(13%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 102,573,641 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 108,600,405 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,1468,50510,27213,323-
حمایت213,32313,00210,86216,024-
حمایت116,21615,57511,45117,69256,930
P20,39320,07220,39320,393-
مقاومت123,28622,64526,76823,09457,620
مقاومت227,46327,14227,35724,762-
مقاومت330,35629,71527,94727,463-


آخرین اخبار غبشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر