غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

1400/07/28 11:17:11
پایانی:25,110
(0.27%)
آخرین:25,460
(1.67%)

تعداد معاملات:507
حجم:1M
ارزش معاملات:25.17B
حجم مبنا:1.2M
23,79026,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1202
25,000
25,440
10,2722
19,900
24,800
25,450
10,0001
25,021
24,770
25,460
9741
793,971(76%)
131(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,026,658(99%)
147(99%)
246,067(24%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
13,380(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 152,187,876 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 175,369,948 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,9668,86011,15015,653-
حمایت215,65315,10011,91319,152-
حمایت119,12618,02012,67621,31465,280
P24,81324,26024,81324,813-
مقاومت128,28627,18032,52328,31266,790
مقاومت233,97333,42033,28630,474-
مقاومت337,44636,34034,05033,973-


آخرین اخبار غبشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر