ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س

1400/03/25 23:40:22
پایانی:74,216
(0.74%)
آخرین:73,500
(-0.23%)

تعداد معاملات:21
حجم:63,100
ارزش معاملات:4.68B
حجم مبنا:1
66,30381,037
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
123,450
73,500
73,990
1001
120,910
73,400
74,000
36,6002
122,000
73,122
74,649
13,5001
12,860(20%)
3(75%)
حجمحقیقیتعداد
51,000(81%)
11(92%)
50,240(80%)
1(25%)
حجمحقوقیتعداد
12,100(19%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 318,139,253 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 344,092,363 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -