ثروتم

صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س

1400/07/28 10:42:37
پایانی:89,410
(-0.41%)
آخرین:88,955
(-0.92%)

تعداد معاملات:9
حجم:34,370
ارزش معاملات:3.07B
حجم مبنا:1
80,80398,759
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1120
88,955
89,250
12,1001
116,980
88,954
89,339
1,1101
122,000
88,731
89,340
3,2901
6,750(20%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
29,370(85%)
5(83%)
27,620(80%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
5,000(15%)
1(17%)
سرانه خرید حقیقی: 301,758,750 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 525,194,340 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.74
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -