خاذین

سایپاآذین‌

1400/07/26 11:17:40
پایانی:2,734
(-3.66%)
آخرین:2,745
(-3.27%)

تعداد معاملات:545
حجم:8.05M
ارزش معاملات:22B
حجم مبنا:5.05M
2,6972,979
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,621
2,745
2,760
6,4181
1152,896
2,742
2,770
11,7192
4393,432
2,740
2,775
26,7792
7,950,332(99%)
203(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,270,332(78%)
192(99%)
100,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,780,000(22%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 107,074,914 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 89,286,915 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2101,0101,3112,013-
حمایت22,0131,9131,4112,473-
حمایت12,4142,2141,5112,7578,448
P3,2173,1173,2173,217-
مقاومت13,6183,4184,1203,6778,562
مقاومت24,4214,3214,2203,961-
مقاومت34,8224,6224,3214,421-


آخرین اخبار خاذین

نمایش اخبار قدیمی‌تر