خاذین

سایپاآذین‌

1400/05/10 18:47:05
پایانی:3,435
(3.02%)
آخرین:3,500
(4.97%)

تعداد معاملات:1,247
حجم:22.65M
ارزش معاملات:77.81B
حجم مبنا:4.71M
3,1683,500
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
9482,278
3,500
3,598
20,0001
12,000
3,490
3,927
3,5002
11,621
3,452
5,800
11,3001
20,150,678(89%)
333(99%)
حجمحقیقیتعداد
21,557,407(95%)
512(100%)
2,506,729(11%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,100,000(5%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 207,860,597 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.44سرانه فروش حقیقی: 144,628,306 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
13
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
7
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4371,5061,8111,978-
حمایت21,9782,0131,9122,444-
حمایت12,6572,7262,0142,7329,923
P3,1983,2333,1983,198-
مقاومت13,8773,9464,6573,66410,008
مقاومت24,4184,4534,7593,952-
مقاومت35,0975,1664,8614,418-


آخرین اخبار خاذین

نمایش اخبار قدیمی‌تر