كورز

ورزيران‌

1400/07/27 22:07:53
پایانی:33,662
(0%)
آخرین:35,419
(5.21%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:100,000
32,65334,671
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
452,200
35,345
000
11413,976
34,671
000
1160
32,000
000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,91936,91936,91936,919-
حمایت236,91936,91936,91936,919-
حمایت136,91936,91936,91936,919110,757
P36,91936,91936,91936,919-
مقاومت136,91936,91936,91936,919110,757
مقاومت236,91936,91936,91936,919-
مقاومت336,91936,91936,91936,919-


آخرین اخبار کورز

نمایش اخبار قدیمی‌تر