سخوز

سيمان خوزستان

1400/04/03 04:43:29
پایانی:22,390
(4.62%)
آخرین:22,470
(5%)

تعداد معاملات:270
حجم:2.04M
ارزش معاملات:45.71B
حجم مبنا:669,942
20,33022,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
781,194,827
22,470
41,080
7,2432
29,054
22,370
000
1100,000
22,360
000
1,834,295(90%)
22(96%)
حجمحقیقیتعداد
754,857(37%)
163(98%)
207,550(10%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
1,286,988(63%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 1,866,812,047 تومانقدرت خرید حقیقی: 18.00سرانه فروش حقیقی: 103,688,639 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,14315,81016,92016,696-
حمایت216,69617,03017,29018,392-
حمایت119,58320,25017,66019,44066,290
P21,13621,47021,13621,136-
مقاومت124,02324,69027,27922,83267,410
مقاومت225,57625,91027,64923,880-
مقاومت328,46329,13028,02025,576-


آخرین اخبار سخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر