پتایر

ایران‌ تایر

1400/07/27 22:07:53
پایانی:2,363
(0%)
آخرین:2,358
(-0.21%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:6.2M
2,2452,481
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1431,0001,2261,739-
حمایت21,7391,6671,3022,085-
حمایت12,0481,9051,3772,2987,028
P2,6442,5722,6442,644-
مقاومت12,9532,8103,3382,9907,113
مقاومت23,5493,4773,4133,203-
مقاومت33,8583,7153,4893,549-


آخرین اخبار پتایر

نمایش اخبار قدیمی‌تر