پتاير

ايران‌ تاير

1400/04/03 07:46:07
پایانی:2,765
(0.36%)
آخرین:2,771
(0.58%)

تعداد معاملات:2,692
حجم:46.16M
ارزش معاملات:127B
حجم مبنا:5.42M
2,6182,892
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
93,403,229
2,765
2,780
3,5961
12,163
2,763
2,791
2,0001
212,500
2,762
2,793
85,9102
45,052,794(98%)
959(100%)
حجمحقیقیتعداد
46,154,259(100%)
869(100%)
1,111,465(2%)
4(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,000(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 129,896,741 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 146,854,460 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3911,2981,5431,975-
حمایت21,9751,9291,6252,350-
حمایت12,3732,2801,7072,5828,310
P2,9572,9112,9572,957-
مقاومت13,3553,2623,8343,3328,449
مقاومت23,9393,8933,9163,564-
مقاومت34,3374,2443,9983,939-


آخرین اخبار پتایر

نمایش اخبار قدیمی‌تر