وملی

گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌

1400/08/01 18:03:57
پایانی:207,290
(-4.72%)
آخرین:206,710
(-4.99%)

تعداد معاملات:666
حجم:276,694
ارزش معاملات:57.35B
حجم مبنا:98,944
206,710228,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
206,710
342,209266
000
206,720
8072
000
209,000
501
246,658(89%)
399(100%)
حجمحقیقیتعداد
276,658(100%)
186(99%)
30,036(11%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
36(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 128,144,703 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 308,324,929 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.41
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت383,70075,41098,375137,920-
حمایت2137,920133,775106,036173,010-
حمایت1175,560167,270113,688194,689633,200
P229,780225,635229,780229,780-
مقاومت1267,420259,130312,711264,870642,880
مقاومت2321,640317,495320,363286,549-
مقاومت3359,280350,990328,025321,640-


آخرین اخبار وملی

نمایش اخبار قدیمی‌تر