تليسه

دامداري تليسه نمونه

1400/07/29 05:42:17
پایانی:2,578
(4.49%)
آخرین:2,590
(4.98%)

تعداد معاملات:835
حجم:12.83M
ارزش معاملات:33.09B
حجم مبنا:5.81M
2,3442,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1004,533,703
2,590
2,653
2,0001
19,250
2,587
2,762
2,2001
237,030
2,580
2,874
35,0001
12,738,077(99%)
207(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,594,600(83%)
389(100%)
100,000(1%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
2,243,477(17%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 158,641,364 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.26سرانه فروش حقیقی: 70,213,056 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
9
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33661755771,363-
حمایت21,3631,2677111,978-
حمایت11,9761,7858452,3587,681
P2,9732,8772,9732,973-
مقاومت13,5863,3954,3343,5887,770
مقاومت24,5834,4874,4683,968-
مقاومت35,1965,0054,6024,583-


آخرین اخبار تلیسه

نمایش اخبار قدیمی‌تر