وسدید

گروه ‌صنعتی‌سدید

1400/07/04 04:07:56
پایانی:1,338
(-2.54%)
آخرین:1,332
(-2.98%)

تعداد معاملات:2,802
حجم:45.51M
ارزش معاملات:60.89B
حجم مبنا:11.99M
1,3321,414
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,332
21,005,546655
000
1,333
35,0062
000
1,334
6,0261
45,515,451(100%)
819(100%)
حجمحقیقیتعداد
44,308,180(97%)
383(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,207,271(3%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 74,358,575 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.48سرانه فروش حقیقی: 154,789,412 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39408919641,136-
حمایت21,1361,1119891,248-
حمایت11,2341,1851,0131,3173,996
P1,4301,4051,4301,430-
مقاومت11,5281,4791,6501,5424,062
مقاومت21,7241,6991,6741,611-
مقاومت31,8221,7731,6991,724-


آخرین اخبار وسدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر