وسدید

گروه ‌صنعتی‌سدید

1400/03/29 11:09:15
پایانی:2,879
(0%)
آخرین:2,822
(-1.97%)

تعداد معاملات:7
حجم:55,573
ارزش معاملات:156M
حجم مبنا:11.99M
2,8222,936
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
2,822
141,624,0371,458
000
2,823
14,844,878105
000
2,824
3,205,19528
55,573(100%)
5(100%)
حجمحقیقیتعداد
55,573(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 31,998,933 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.20سرانه فروش حقیقی: 159,994,667 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
2
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6572,6432,6632,711-
حمایت22,7112,7042,6702,741-
حمایت12,7382,7242,6772,7618,295
P2,7922,7852,7922,792-
مقاومت12,8192,8052,8522,8228,295
مقاومت22,8732,8662,8592,842-
مقاومت32,9002,8862,8662,873-


آخرین اخبار وسدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر