وشهر

بانك شهر

1400/07/30 22:46:02
پایانی:5,084
(2.97%)
آخرین:5,134
(3.99%)

تعداد معاملات:781
حجم:11.44M
ارزش معاملات:58.16B
حجم مبنا:6.22M
4,7405,134
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
9192,610
5,134
5,141
2,0001
1142,808
5,119
5,647
20,0001
3575,000
5,110
5,792
5,0001
11,182,590(98%)
192(99%)
حجمحقیقیتعداد
9,776,268(85%)
274(99%)
259,152(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,665,474(15%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 296,105,664 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.63سرانه فروش حقیقی: 181,396,155 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
8
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,3562,1492,6463,558-
حمایت23,5583,4552,8124,318-
حمایت14,3464,1392,9784,78815,168
P5,5485,4455,5485,548-
مقاومت16,3366,1297,2896,30815,402
مقاومت27,5387,4357,4556,778-
مقاومت38,3268,1197,6217,538-


آخرین اخبار وشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر