فجر

فولاد اميركبيركاشان

1400/04/03 07:25:06
پایانی:28,790
(2.96%)
آخرین:29,350
(4.97%)

تعداد معاملات:2,330
حجم:7.13M
ارزش معاملات:205B
حجم مبنا:983,200
26,57029,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
48,866
29,120
29,350
44,4931
32,100
29,100
29,400
6752
2542
29,050
29,410
1001
5,905,759(83%)
770(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,555,278(78%)
743(99%)
1,231,215(17%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,581,696(22%)
9(1%)
سرانه خرید حقیقی: 220,814,028 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 215,257,676 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-34,180-39,560-28,075-5,830-
حمایت2-5,830-8,520-24,24311,719-
حمایت111,7606,380-20,41622,56086,600
P40,11037,42040,11040,110-
مقاومت157,70052,32079,11657,65988,050
مقاومت286,05083,36082,94368,500-
مقاومت3103,64098,26086,77586,050-


آخرین اخبار فجر

نمایش اخبار قدیمی‌تر