سفار

سیمان‌فارس‌

1400/07/04 03:47:14
پایانی:82,200
(4.86%)
آخرین:82,300
(4.98%)

تعداد معاملات:639
حجم:370,439
ارزش معاملات:30.45B
حجم مبنا:191,351
74,48082,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
104,834
82,300
85,000
5001
2152
82,280
88,280
1251
1500
82,210
94,300
811
370,439(100%)
301(100%)
حجمحقیقیتعداد
220,439(60%)
188(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
150,000(40%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 101,163,075 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 96,383,435 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
8
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت346,82344,20050,55062,146-
حمایت262,14660,83552,66871,849-
حمایت172,22369,60054,78477,843243,610
P87,54686,23587,54687,546-
مقاومت197,62395,000109,81597,249246,900
مقاومت2112,946111,635111,931103,243-
مقاومت3123,023120,400114,050112,946-


آخرین اخبار سفار

نمایش اخبار قدیمی‌تر