كيان

صندوق س. با درآمد ثابت كيان

1400/04/03 04:01:50
پایانی:29,036
(0.13%)
آخرین:29,040
(0.14%)

تعداد معاملات:3,338
حجم:59.61M
ارزش معاملات:1,731B
حجم مبنا:1
26,09831,896
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
29,802
29,040
29,040
256,4003
6458,723
29,036
29,043
1,8661
324,711
29,035
29,048
50,0001
13,686,226(23%)
859(99%)
حجمحقیقیتعداد
26,876,989(45%)
961(99%)
45,931,269(77%)
10(1%)
حجمحقوقیتعداد
32,740,506(55%)
11(1%)
سرانه خرید حقیقی: 462,623,117 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 812,071,022 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.76
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -