كيان

صندوق س. با درآمد ثابت كيان

1400/07/29 05:00:40
پایانی:31,142
(0.09%)
آخرین:31,162
(0.16%)

تعداد معاملات:2,576
حجم:16.65M
ارزش معاملات:518B
حجم مبنا:1
28,00034,222
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
170,000
31,163
31,166
10,0001
322,603
31,162
31,169
21,0002
11,548
31,161
31,170
12,0533
14,246,653(86%)
1,118(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,381,828(62%)
741(99%)
2,408,740(14%)
8(1%)
حجمحقوقیتعداد
6,273,565(38%)
5(1%)
سرانه خرید حقیقی: 396,841,921 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 436,316,987 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -