قصفها

قنداصفهان‌

1400/07/30 22:25:06
پایانی:95,570
(0.55%)
آخرین:93,750
(-1.35%)

تعداد معاملات:329
حجم:158,403
ارزش معاملات:15.13B
حجم مبنا:156,953
90,29099,790
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
156
93,700
95,740
1001
155
93,250
95,780
2081
1500
93,180
95,800
7,0001
158,403(100%)
134(100%)
حجمحقیقیتعداد
158,403(100%)
130(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 112,974,438 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 116,450,574 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت335,65029,79040,45062,830-
حمایت262,83059,90044,00679,118-
حمایت178,29072,43047,55889,181279,970
P105,470102,540105,470105,470-
مقاومت1120,930115,070139,941121,758284,650
مقاومت2148,110145,180143,493131,821-
مقاومت3163,570157,710147,050148,110-


آخرین اخبار قصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر