قصفها

قنداصفهان‌

1400/03/29 07:27:50
پایانی:92,560
(0%)
آخرین:91,300
(-1.36%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:162,057
87,94097,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
92,900
1,2681
000
100,900
3,3122
000
160,000
2,5871
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
5
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
3
خرید
1
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,38026515,43750,840-
حمایت250,84045,78220,49974,023-
حمایت171,07060,95525,55488,346273,900
P111,530106,472111,530111,530-
مقاومت1131,760121,645157,045134,713282,600
مقاومت2172,220167,162162,100149,036-
مقاومت3192,450182,335167,162172,220-


آخرین اخبار قصفها

نمایش اخبار قدیمی‌تر