دروز

داروسازی‌ روزدارو

1400/05/10 18:00:19
پایانی:29,530
(-0.73%)
آخرین:29,120
(-2.11%)

تعداد معاملات:300
حجم:308,963
ارزش معاملات:9.08B
حجم مبنا:497,512
28,27031,230
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,220
29,120
30,000
7,5842
1259
29,110
30,030
5,2631
11,000
29,010
30,070
19,5062
308,963(100%)
58(100%)
حجمحقیقیتعداد
308,963(100%)
113(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 157,304,782 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.95سرانه فروش حقیقی: 80,740,507 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.51
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,51614,50516,93721,393-
حمایت221,39320,88717,74825,110-
حمایت125,24624,23518,55927,40686,400
P31,12330,61731,12331,123-
مقاومت134,97633,96539,64034,84089,360
مقاومت240,85340,34740,45137,136-
مقاومت344,70643,69541,26240,853-


آخرین اخبار دروز

نمایش اخبار قدیمی‌تر