وثخوز

سرمايه گذاري و توسعه خوزستان

1400/07/30 22:25:06
پایانی:32,173
(-2.04%)
آخرین:31,437
(-4.28%)

تعداد معاملات:296
حجم:213,426
ارزش معاملات:6.81B
حجم مبنا:310,820
31,20234,486
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2681
31,431
31,950
1851
1500
31,350
32,319
1851
33,500
31,300
32,498
3542
213,426(100%)
125(100%)
حجمحقیقیتعداد
213,426(100%)
118(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 54,932,437 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 58,191,141 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,543-2,1913,41316,487-
حمایت216,48714,6195,28225,051-
حمایت123,96220,2277,15030,34194,311
P38,90637,03838,90638,906-
مقاومت146,38142,64655,72347,47096,157
مقاومت261,32559,45757,59152,760-
مقاومت368,80065,06559,46061,325-


آخرین اخبار وثخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر