شرنگی

شیمیایی رنگین

1400/07/26 10:16:07
پایانی:163,066
(4.84%)
آخرین:163,309
(4.99%)

تعداد معاملات:676
حجم:506,012
ارزش معاملات:82.51B
حجم مبنا:67,599
147,757163,309
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
180278,679
163,309
000
161
163,053
000
150
163,039
000
496,902(98%)
351(100%)
حجمحقیقیتعداد
476,012(94%)
171(99%)
9,110(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
30,000(6%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 230,848,494 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 453,926,156 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
8
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-30,924-42,316-9,30646,488-
حمایت246,48840,7921,70596,927-
حمایت1101,11689,72412,704128,089467,235
P178,529172,833178,529178,529-
مقاومت1233,157221,765298,785228,968467,235
مقاومت2310,570304,874309,784260,130-
مقاومت3365,198353,806320,796310,570-


آخرین اخبار شرنگی

نمایش اخبار قدیمی‌تر