شرنگی

شیمیایی رنگین

1400/05/10 18:00:19
پایانی:208,135
(-0.63%)
آخرین:203,180
(-2.99%)

تعداد معاملات:294
حجم:51,455
ارزش معاملات:10.7B
حجم مبنا:47,743
203,174215,740
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
132
203,177
204,000
552
2183
203,174
206,000
501
000
207,000
261
31,613(61%)
119(99%)
حجمحقیقیتعداد
51,455(100%)
81(100%)
19,842(39%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 55,292,199 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.42سرانه فروش حقیقی: 132,217,116 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.39
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
9
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3123,267118,257134,458160,680-
حمایت2160,680158,175139,863185,436-
حمایت1188,073183,063145,261200,730640,932
P225,486222,981225,486225,486-
مقاومت1252,879247,869285,670250,242646,398
مقاومت2290,292287,787291,068265,536-
مقاومت3317,685312,675296,473290,292-


آخرین اخبار شرنگی

نمایش اخبار قدیمی‌تر