شرنگی

شیمیایی رنگین

1400/02/17 20:17:21
پایانی:258,371
(2.9%)
آخرین:258,613
(2.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:80,662
246,060258,613
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4877,008
258,613
000
290
258,610
000
1192
258,600
000
145,159(92%)
209(99%)
حجمحقیقیتعداد
157,092(100%)
133(100%)
11,933(8%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 179,449,167 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.59سرانه فروش حقیقی: 305,173,061 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
7
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
15
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3101,543116,317138,477131,090-
حمایت2131,090138,477145,870164,951-
حمایت1190,185204,959153,254185,871747,840
P219,732227,119219,732219,732-
مقاومت1278,827293,601345,305253,593747,840
مقاومت2308,374315,761352,689274,513-
مقاومت3367,469382,243360,082308,374-


آخرین اخبار شرنگی

نمایش اخبار قدیمی‌تر