بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

1399/10/24 15:28:08
پایانی:94,829
(-3.29%)
آخرین:93,158
(-4.99%)

تعداد معاملات:150
حجم:332,234
ارزش معاملات:30.95B
حجم مبنا:504,033
93,158102,964
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
93,158
623,603382
000
94,000
551
000
94,356
3,0001
32,234(10%)
69(99%)
حجمحقیقیتعداد
332,234(100%)
67(100%)
300,000(90%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت368,64566,24270,72880,020-
حمایت280,02078,81972,22486,875-
حمایت186,58984,18673,71991,110279,474
P97,96496,76397,96497,964-
مقاومت1104,533102,130112,596104,819279,474
مقاومت2115,908114,707114,091109,054-
مقاومت3122,477120,074115,588115,908-


آخرین اخبار بمپنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر