بمپنا

تولید برق عسلویه مپنا

1400/07/04 03:31:41
پایانی:7,021
(-4.17%)
آخرین:6,961
(-4.99%)

تعداد معاملات:549
حجم:3.98M
ارزش معاملات:27.96B
حجم مبنا:3.09M
6,9617,693
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,000
6,678
6,961
3,291,392129
1800
6,253
6,970
20,0635
000
6,981
4,5881
3,683,364(92%)
266(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,983,364(100%)
182(100%)
300,000(8%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 97,221,423 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.63سرانه فروش حقیقی: 153,665,926 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-84,374-95,772-78,650-38,731-
حمایت2-38,731-44,430-72,938-12,568-
حمایت1-15,885-27,283-67,2333,59420,883
P29,75724,05829,75729,757-
مقاومت152,60341,20581,15555,92021,102
مقاومت298,24692,54786,86072,083-
مقاومت3121,092109,69492,57298,246-


آخرین اخبار بمپنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر