اتكاي

بيمه اتكايي ايرانيان

1400/04/03 07:04:12
پایانی:9,759
(-4.52%)
آخرین:9,711
(-4.99%)

تعداد معاملات:891
حجم:4.5M
ارزش معاملات:43.97B
حجم مبنا:1.6M
9,71110,733
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
339,094
9,711
9,730
5911
000
9,830
25,7171
000
9,835
2,6001
3,501,451(78%)
403(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,924,880(87%)
232(100%)
1,004,333(22%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
580,904(13%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 84,790,720 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.51سرانه فروش حقیقی: 165,098,723 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-202-1,4194364,723-
حمایت24,7234,1151,0547,558-
حمایت17,2176,0011,6729,30929,133
P12,14311,53512,14312,143-
مقاومت114,63713,42117,74914,97829,422
مقاومت219,56318,95518,36716,729-
مقاومت322,05720,84118,98619,563-


آخرین اخبار اتکای

نمایش اخبار قدیمی‌تر