اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

1400/08/01 16:45:10
پایانی:20,237
(0.09%)
آخرین:20,238
(0.1%)

تعداد معاملات:49
حجم:1.68M
ارزش معاملات:34.12B
حجم مبنا:1
18,19622,238
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4391,336
20,238
20,239
277,3153
3265,560
20,237
20,240
7,000,00070
717,017,335
20,236
20,241
2,000,00020
60,362(4%)
6(75%)
حجمحقیقیتعداد
573,446(34%)
10(71%)
1,625,769(96%)
2(25%)
حجمحقوقیتعداد
1,112,685(66%)
4(29%)
سرانه خرید حقیقی: 203,590,965 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.18سرانه فروش حقیقی: 1,160,482,670 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.70
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -