اوصتا

صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د

1400/03/29 06:46:45
پایانی:18,931
(0.08%)
آخرین:18,940
(0.13%)

تعداد معاملات:382
حجم:32.36M
ارزش معاملات:612B
حجم مبنا:1
17,02420,806
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
19,800
2,0001
000
33,700
3,1041
000000
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -