شلعاب

لعابیران‌

1399/12/12 12:29:52
پایانی:22,180
(1.23%)
آخرین:22,900
(4.51%)

تعداد معاملات:2,454
حجم:9.75M
ارزش معاملات:216B
حجم مبنا:2.29M
21,48023,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
122,266
23,000
23,010
7362
2934
22,930
23,100
63,1834
79,721
22,900
23,120
1,8022
9,545,246(100%)
831(100%)
حجمحقیقیتعداد
9,545,246(100%)
1,190(100%)
5,000(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
5,000(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 254,769,622 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.43سرانه فروش حقیقی: 177,910,551 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.70
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
15
خرید
10
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
12
خرید
6
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,8236,9459,3729,556-
حمایت29,55610,11710,18213,265-
حمایت115,53316,65510,99115,55764,530
P19,26619,82719,26619,266-
مقاومت125,24326,36532,02822,97564,530
مقاومت228,97629,53732,83725,267-
مقاومت334,95336,07533,64728,976-


آخرین اخبار شلعاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر