آرمان

بیمه آرمان

1400/08/01 17:00:56
پایانی:6,452
(-0.17%)
آخرین:6,275
(-2.9%)

تعداد معاملات:41
حجم:115,315
ارزش معاملات:728M
حجم مبنا:1.54M
6,2706,656
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
6,273
6,399
1,0001
312,477
6,270
6,405
3,0001
000
6,441
5,0001
115,315(100%)
21(100%)
حجمحقیقیتعداد
115,315(100%)
20(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 35,429,160 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.95سرانه فروش حقیقی: 37,200,619 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
16
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
2
خرید
9
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,7214,5614,8675,494-
حمایت25,4945,4144,9695,962-
حمایت15,9475,7875,0716,25219,231
P6,7206,6406,7206,720-
مقاومت17,1737,0137,7287,18819,472
مقاومت27,9467,8667,8307,478-
مقاومت38,3998,2397,9327,946-


آخرین اخبار آرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر