شيراز

پتروشيمي‌شيراز

1400/07/30 21:58:40
پایانی:90,370
(-4.4%)
آخرین:89,810
(-4.99%)

تعداد معاملات:761
حجم:1.25M
ارزش معاملات:113B
حجم مبنا:1.1M
89,81099,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
160
86,480
89,810
991,178104
000
91,000
3351
000
91,490
3281
354,037(28%)
215(98%)
حجمحقیقیتعداد
757,884(60%)
216(99%)
900,847(72%)
5(2%)
حجمحقوقیتعداد
497,000(40%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 148,810,807 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 317,083,227 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
8
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت353,01654,05060,01063,903-
حمایت263,90364,42061,99873,010-
حمایت176,85677,89063,98478,636269,430
P87,74388,26087,74387,743-
مقاومت1100,696101,730115,63596,850272,620
مقاومت2111,583112,100117,621102,476-
مقاومت3124,536125,570119,610111,583-


آخرین اخبار شیراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر