فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

1400/07/04 03:05:46
پایانی:1,248
(2.8%)
آخرین:1,253
(3.21%)

تعداد معاملات:1,912
حجم:49.65M
ارزش معاملات:61.96B
حجم مبنا:12.35M
1,1541,274
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3336,279
1,253
1,260
289,9882
15,000
1,250
1,261
43,8951
3773,112
1,248
1,262
100,0001
46,652,613(94%)
936(100%)
حجمحقیقیتعداد
49,652,613(100%)
544(100%)
3,000,000(6%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 62,203,484 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 113,908,935 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
13
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3811783861995-
حمایت29959818871,115-
حمایت11,1241,0969131,1893,693
P1,3081,2941,3081,308-
مقاومت11,4371,4091,5921,4283,738
مقاومت21,6211,6071,6181,502-
مقاومت31,7501,7221,6441,621-


آخرین اخبار فاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر