كرماشا

صنايع پتروشيمي كرمانشاه

1400/07/29 04:39:50
پایانی:52,330
(-4.54%)
آخرین:52,080
(-4.99%)

تعداد معاملات:902
حجم:2M
ارزش معاملات:104B
حجم مبنا:1.41M
52,08057,560
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
42,560
52,080
2,634,08873
1500
42,400
52,100
3,7673
000
52,200
14,8322
1,545,743(77%)
305(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,621,557(81%)
236(99%)
460,000(23%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
384,186(19%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 265,208,954 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 359,559,651 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
7
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت329,72030,48034,08036,160-
حمایت236,16036,54035,28041,660-
حمایت144,12044,88036,48045,059156,240
P50,56050,94050,56050,560-
مقاومت158,52059,28067,67956,060158,660
مقاومت264,96065,34068,87959,459-
مقاومت372,92073,68070,08064,960-


آخرین اخبار کرماشا

نمایش اخبار قدیمی‌تر