آکورد

صندوق س. آرمان آتی کوثر-د

1400/03/29 11:47:54
پایانی:32,647
(0.14%)
آخرین:32,647
(0.14%)

تعداد معاملات:303
حجم:6.95M
ارزش معاملات:227B
حجم مبنا:1
29,34035,858
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
221,908,278
32,647
32,648
111,9414
13,062
32,645
32,649
537,7478
111,100,000
32,635
32,651
289,4003
245,937(3%)
51(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,194,973(31%)
101(94%)
6,808,450(97%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
4,859,414(69%)
6(6%)
سرانه خرید حقیقی: 157,433,436 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.22سرانه فروش حقیقی: 709,497,856 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.51
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -