خديزل

بهمن ديزل

1400/07/30 23:54:09
پایانی:51,369
(-2.93%)
آخرین:52,000
(-1.74%)

تعداد معاملات:370
حجم:611,219
ارزش معاملات:31.39B
حجم مبنا:400,000
50,27855,570
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,000
50,456
51,990
28,0001
11,000
50,418
52,000
39,7751
11,000
50,416
52,478
1241
405,210(66%)
98(98%)
حجمحقیقیتعداد
422,206(69%)
73(99%)
206,009(34%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
189,013(31%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 212,400,331 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.71سرانه فروش حقیقی: 297,100,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,71336,29838,91542,362-
حمایت242,36242,15539,78846,361-
حمایت147,18146,76640,66048,831155,278
P52,83052,62352,83052,830-
مقاومت157,64957,23463,33956,829158,000
مقاومت263,29863,09164,21159,299-
مقاومت368,11767,70265,08563,298-


آخرین اخبار خدیزل

نمایش اخبار قدیمی‌تر