خدیزل

بهمن دیزل

1400/03/29 08:39:47
پایانی:46,250
(0%)
آخرین:46,500
(0.54%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:400,000
43,93848,562
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1120
42,394
46,948
2242
1130
41,710
46,990
1,0001
1130
40,120
47,056
2242
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
9
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,34525,97529,39629,556-
حمایت229,55630,37130,53734,782-
حمایت138,02839,65831,67738,012138,181
P43,23944,05443,23943,239-
مقاومت151,71153,34161,32248,465140,200
مقاومت256,92257,73762,46251,695-
مقاومت365,39467,02463,60356,922-


آخرین اخبار خدیزل

نمایش اخبار قدیمی‌تر