غویتا

ویتانا

1400/08/01 18:51:16
پایانی:5,703
(-1.9%)
آخرین:5,524
(-4.98%)

تعداد معاملات:237
حجم:1.09M
ارزش معاملات:6.09B
حجم مبنا:2.57M
5,5246,104
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
5,524
2,538,454110
000
5,525
1,2651
000
5,600
94,5002
1,097,096(100%)
161(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,097,096(100%)
36(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 38,861,729 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.22سرانه فروش حقیقی: 173,798,291 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-84-7963062,832-
حمایت22,8322,4766744,517-
حمایت14,3263,6141,0415,55817,320
P7,2436,8877,2437,243-
مقاومت18,7378,02510,5988,92817,514
مقاومت211,65411,29810,9659,969-
مقاومت313,14812,43611,33311,654-


آخرین اخبار غویتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر