توریل

توکاریل

1400/03/29 11:58:16
پایانی:14,294
(1.7%)
آخرین:13,782
(-1.94%)

تعداد معاملات:1,649
حجم:10.19M
ارزش معاملات:145B
حجم مبنا:1.28M
13,35314,757
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2825
13,782
13,850
66,3943
111,900
13,781
13,860
2,0342
11,150
13,780
13,980
14,5542
9,418,334(92%)
553(99%)
حجمحقیقیتعداد
10,171,986(100%)
554(100%)
778,652(8%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
25,000(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 243,446,050 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 262,451,927 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-2,242-3,720-7575,161-
حمایت25,1614,4222309,687-
حمایت19,6088,1301,21712,48442,165
P17,01116,27217,01117,011-
مقاومت121,45819,98026,89221,53742,165
مقاومت228,86128,12227,87924,334-
مقاومت333,30831,83028,86728,861-


آخرین اخبار توریل

نمایش اخبار قدیمی‌تر