توريل

توكاريل

1400/07/30 23:54:09
پایانی:13,075
(-2.32%)
آخرین:13,040
(-2.58%)

تعداد معاملات:448
حجم:1.49M
ارزش معاملات:19.52B
حجم مبنا:1.28M
12,71714,055
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
280,880
13,020
13,099
5771
13,000
13,010
13,140
901
15,000
13,001
13,150
2,0001
1,257,809(84%)
187(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,474,447(99%)
163(99%)
235,373(16%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
18,735(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 87,945,736 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.74سرانه فروش حقیقی: 118,272,359 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6962,5884,3308,289-
حمایت28,2897,7354,91110,951-
حمایت110,6649,5565,49112,59538,840
P15,25714,70315,25715,257-
مقاومت117,63216,52420,58817,91939,290
مقاومت222,22521,67121,16819,563-
مقاومت324,60023,49221,75022,225-


آخرین اخبار توریل

نمایش اخبار قدیمی‌تر