وصندوق

سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌

1400/04/03 08:43:37
پایانی:14,220
(4.4%)
آخرین:14,300
(4.99%)

تعداد معاملات:2,087
حجم:47.61M
ارزش معاملات:677B
حجم مبنا:8.43M
12,94014,300
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
523,565,680
14,300
14,370
1,5001
212,000
14,260
000
22,103
14,250
000
35,402,791(74%)
679(98%)
حجمحقیقیتعداد
6,265,520(13%)
305(95%)
12,213,095(26%)
15(2%)
حجمحقوقیتعداد
41,350,366(87%)
17(5%)
سرانه خرید حقیقی: 741,425,166 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.54سرانه فروش حقیقی: 292,117,030 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.39
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
7
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,31611,61512,06211,913-
حمایت211,91312,06212,21112,597-
حمایت113,10613,40512,36013,01942,460
P13,70313,85213,70313,703-
مقاومت114,89615,19516,23914,38742,900
مقاومت215,49315,64216,38814,809-
مقاومت316,68616,98516,53715,493-


آخرین اخبار وصندوق

نمایش اخبار قدیمی‌تر