قشرين

قند شيرين خراسان

1400/04/03 08:12:16
پایانی:12,850
(-2.87%)
آخرین:12,835
(-2.99%)

تعداد معاملات:477
حجم:2.27M
ارزش معاملات:29.19B
حجم مبنا:778,211
12,83513,627
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
12,835
7331
000
12,900
96,0001
000
13,000
2,6634
1,906,587(84%)
196(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,971,587(87%)
138(99%)
365,000(16%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
300,000(13%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 124,998,178 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 183,586,180 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.47
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,4836,6557,6858,371-
حمایت28,3718,4578,0289,945-
حمایت110,60310,7758,37110,91738,505
P12,49112,57712,49112,491-
مقاومت114,72314,89517,29814,06538,870
مقاومت216,61116,69717,64115,037-
مقاومت318,84319,01517,98516,611-


آخرین اخبار قشرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر