قشکر

شکرشاهرود

1400/07/27 22:33:57
پایانی:2,960
(3.67%)
آخرین:2,997
(4.97%)

تعداد معاملات:529
حجم:8.34M
ارزش معاملات:24.7B
حجم مبنا:5.43M
2,7132,997
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
343,894
2,997
3,015
4,0001
17,388
2,970
3,259
20,0001
2402,000
2,939
3,261
12,7761
8,305,132(100%)
152(99%)
حجمحقیقیتعداد
8,144,945(98%)
223(100%)
39,813(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 161,731,517 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.50سرانه فروش حقیقی: 108,112,274 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3155-1053921,410-
حمایت21,4101,2805582,170-
حمایت12,1451,8857242,6398,569
P3,4003,2703,4003,400-
مقاومت14,1353,8755,0354,1608,678
مقاومت25,3905,2605,2014,629-
مقاومت36,1255,8655,3675,390-


آخرین اخبار قشکر

نمایش اخبار قدیمی‌تر