اعتماد

صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د

1400/03/29 11:07:14
پایانی:37,056
(0.13%)
آخرین:37,056
(0.13%)

تعداد معاملات:1,132
حجم:24.74M
ارزش معاملات:917B
حجم مبنا:1
33,30540,705
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2132,180
37,056
37,057
1,504,33016
10902,390
37,055
37,058
1,485,11017
13712,167,990
37,054
37,059
3,461,67039
6,897,140(26%)
237(97%)
حجمحقیقیتعداد
7,796,450(30%)
319(95%)
19,332,870(74%)
7(3%)
حجمحقوقیتعداد
18,433,560(70%)
16(5%)
سرانه خرید حقیقی: 1,078,398,395 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 905,659,094 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -