سپاها

سيمان‌سپاهان‌

1400/07/29 05:11:03
پایانی:9,140
(4.45%)
آخرین:9,090
(3.88%)

تعداد معاملات:905
حجم:8.23M
ارزش معاملات:75.29B
حجم مبنا:1.64M
8,3209,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1336
9,070
9,090
45,3212
12,728
9,050
9,100
79,1073
110,000
9,030
9,110
40,0001
6,998,735(85%)
290(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,798,646(83%)
336(99%)
1,239,911(15%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,440,000(17%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 220,580,820 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 184,939,358 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
11
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
6
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,5304,3355,1276,310-
حمایت26,3106,2125,3917,520-
حمایت17,7007,5055,6558,26927,170
P9,4809,3829,4809,480-
مقاومت110,87010,67512,52410,69027,450
مقاومت212,65012,55212,78811,439-
مقاومت314,04013,84513,05212,650-


آخرین اخبار سپاها

نمایش اخبار قدیمی‌تر