سپاها

سيمان‌سپاهان‌

1400/04/03 04:12:14
پایانی:7,530
(2.72%)
آخرین:7,490
(2.18%)

تعداد معاملات:528
حجم:4.54M
ارزش معاملات:34.21B
حجم مبنا:1.99M
6,9707,690
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
247,442
7,490
7,500
171,4692
18,449
7,480
7,580
1,0001
148,120
7,470
7,590
12,2451
2,629,403(58%)
168(98%)
حجمحقیقیتعداد
3,443,390(76%)
173(99%)
1,913,987(42%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,100,000(24%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 117,853,598 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 149,877,032 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
9
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,9634,1154,6774,936-
حمایت24,9365,0124,8655,796-
حمایت16,2136,3655,0526,32722,460
P7,1867,2627,1867,186-
مقاومت18,4638,6159,9278,04622,830
مقاومت29,4369,51210,1148,577-
مقاومت310,71310,86510,3029,436-


آخرین اخبار سپاها

نمایش اخبار قدیمی‌تر