ومشان

س. فني و مهندسي مشانير

1400/07/30 22:30:20
پایانی:59,549
(-0.92%)
آخرین:59,799
(-0.51%)

تعداد معاملات:865
حجم:651,354
ارزش معاملات:38.78B
حجم مبنا:100,000
58,30461,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1294
59,500
59,799
681
2246
59,300
59,887
1,4221
1500
59,055
59,999
1,7261
299,440(100%)
160(99%)
حجمحقیقیتعداد
299,606(100%)
110(100%)
166(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 111,445,953 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 162,193,069 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت333,87231,19235,96046,088-
حمایت246,08844,74837,55053,373-
حمایت152,94350,26339,13957,874180,013
P65,15963,81965,15965,159-
مقاومت172,01469,33480,45872,444183,619
مقاومت284,23082,89082,04776,945-
مقاومت391,08588,40583,63784,230-


آخرین اخبار ومشان

نمایش اخبار قدیمی‌تر