تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

1400/03/25 22:43:36
پایانی:16,580
(0.06%)
آخرین:16,580
(0.06%)

تعداد معاملات:262
حجم:1.28M
ارزش معاملات:21.36B
حجم مبنا:1
14,91318,225
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,616
16,580
16,581
115,4357
1500
16,578
16,585
800,0008
16,280
16,577
16,588
13,1641
1,287,831(100%)
111(99%)
حجمحقیقیتعداد
427,351(33%)
98(98%)
933(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
861,413(67%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 192,362,504 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.66سرانه فروش حقیقی: 72,300,812 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.38
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -