تصمیم

صندوق س با درآمد ثابت تصمیم

1400/07/28 09:34:54
پایانی:17,736
(0.1%)
آخرین:17,735
(0.1%)

تعداد معاملات:40
حجم:143,321
ارزش معاملات:2.54B
حجم مبنا:1
15,94619,488
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13934,775
17,735
17,737
8,1942
10901,000
17,733
17,738
20,0001
130,000
17,728
17,739
2901
54,437(38%)
20(95%)
حجمحقیقیتعداد
133,796(92%)
21(95%)
90,384(62%)
1(5%)
حجمحقوقیتعداد
11,025(8%)
1(5%)
سرانه خرید حقیقی: 48,274,731 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.43سرانه فروش حقیقی: 113,000,278 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.34
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -