ساربيل

سيمان آرتا اردبيل

1400/03/28 18:44:17
پایانی:52,950
(0%)
آخرین:50,310
(-4.98%)

تعداد معاملات:4
حجم:416
ارزش معاملات:20.92M
حجم مبنا:283,286
50,31055,590
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
50,310
3,935,366384
000
50,320
6172
000
50,370
9,0312
416(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
416(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 22,027,200 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 22,027,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
16
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت344,49643,77044,86047,403-
حمایت247,40347,04045,22349,068-
حمایت148,85648,13045,58650,097150,930
P51,76351,40051,76351,763-
مقاومت153,21652,49055,03353,428150,930
مقاومت256,12355,76055,39654,457-
مقاومت357,57656,85055,76056,123-


آخرین اخبار ساربیل

نمایش اخبار قدیمی‌تر