ساربیل

سیمان آرتا اردبیل

1400/08/01 17:06:19
پایانی:31,770
(-1.24%)
آخرین:30,570
(-4.97%)

تعداد معاملات:126
حجم:122,094
ارزش معاملات:3.74B
حجم مبنا:466,273
30,57033,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
30,570
251,74353
000
30,620
3251
000
31,000
3,0711
122,094(100%)
96(100%)
حجمحقیقیتعداد
122,094(100%)
22(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 40,405,483 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.23سرانه فروش حقیقی: 176,314,835 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.36
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,95314,05016,95523,666-
حمایت223,66622,71517,92428,105-
حمایت127,57325,67018,89230,84794,240
P35,28634,33535,28635,286-
مقاومت139,19337,29044,06739,72596,110
مقاومت246,90645,95545,03542,467-
مقاومت350,81348,91046,00546,906-


آخرین اخبار ساربیل

نمایش اخبار قدیمی‌تر