ولتجار

واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان

1400/03/28 18:39:06
پایانی:6,210
(-2.22%)
آخرین:6,161
(-2.99%)

تعداد معاملات:234
حجم:1.27M
ارزش معاملات:7.89B
حجم مبنا:1.61M
6,1616,541
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
6,199
11,8001
000
6,200
5,0001
000
6,230
8101
728,892(57%)
81(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,277,892(100%)
112(99%)
550,000(43%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,000(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 55,881,720 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 70,854,547 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,2102,9303,4684,567-
حمایت24,5674,4273,6485,390-
حمایت15,3645,0843,8275,89818,483
P6,7216,5816,7216,721-
مقاومت17,5187,2388,4947,54418,721
مقاومت28,8758,7358,6738,052-
مقاومت39,6729,3928,8538,875-


آخرین اخبار ولتجار

نمایش اخبار قدیمی‌تر