قاسم

قاسم ايران

1400/07/29 04:45:03
پایانی:4,291
(-1.26%)
آخرین:4,240
(-2.43%)

تعداد معاملات:432
حجم:2.83M
ارزش معاملات:12.16B
حجم مبنا:3.49M
4,1294,563
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,500
4,193
4,240
65,1983
13,266
4,190
4,241
24,3151
12,000
4,186
4,250
14,9022
2,836,779(100%)
160(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,836,779(100%)
183(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,078,866 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.14سرانه فروش حقیقی: 66,517,042 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
8
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-4,432-5,478-3,858-146-
حمایت2-146-669-3,3182,328-
حمایت12,0471,000-2,7783,85812,855
P6,3335,8096,3336,333-
مقاومت18,5267,47911,2588,80713,120
مقاومت212,81212,28811,79810,337-
مقاومت315,00513,95812,33812,812-


آخرین اخبار قاسم

نمایش اخبار قدیمی‌تر