رنیک

جنرال مکانیک

1400/07/04 04:49:24
پایانی:15,548
(0.14%)
آخرین:15,200
(-2.09%)

تعداد معاملات:911
حجم:2.1M
ارزش معاملات:32.77B
حجم مبنا:966,184
14,74916,301
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,941
15,200
15,300
55,6811
1337
15,180
15,430
8001
15,000
15,162
15,500
2,0001
2,062,729(98%)
342(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,107,606(100%)
262(100%)
44,877(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 93,775,761 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 125,072,740 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,7466,9628,33511,277-
حمایت211,27710,8858,79313,375-
حمایت113,23812,4549,25014,67145,460
P16,76916,37716,76916,769-
مقاومت118,73017,94621,14918,86746,480
مقاومت222,26121,86921,60620,163-
مقاومت324,22223,43822,06522,261-


آخرین اخبار رنیک

نمایش اخبار قدیمی‌تر