سمازن

سیمان‌مازندران‌

1400/02/17 21:39:43
پایانی:12,180
(-0.65%)
آخرین:11,980
(-2.28%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4M
11,90012,990
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
254,913
11,980
12,000
27,4013
161,895
11,960
12,050
5,8282
11,430
11,950
12,060
37,0001
3,874,775(85%)
441(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,547,884(100%)
501(100%)
673,109(15%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 107,017,595 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.97سرانه فروش حقیقی: 110,565,323 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,1908,2709,0959,760-
حمایت29,7609,8009,37011,020-
حمایت111,49011,5709,64511,79939,660
P13,06013,10013,06013,060-
مقاومت114,79014,87016,79414,32039,660
مقاومت216,36016,40017,06915,099-
مقاومت318,09018,17017,34516,360-


آخرین اخبار سمازن

نمایش اخبار قدیمی‌تر