سمازن

سیمان‌مازندران‌

1400/07/26 12:17:41
پایانی:14,650
(3.6%)
آخرین:14,840
(4.95%)

تعداد معاملات:509
حجم:2.34M
ارزش معاملات:34.37B
حجم مبنا:1.11M
13,44014,840
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13177,210
14,840
14,940
30,0001
11,200
14,650
15,000
30,0001
25,133
14,640
15,100
3351
1,568,403(62%)
129(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,783,125(71%)
244(99%)
949,722(38%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
735,000(29%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 178,117,084 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.66سرانه فروش حقیقی: 107,060,578 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
12
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,4768,1359,15210,853-
حمایت210,85310,6829,49112,408-
حمایت112,54612,2059,83013,36842,420
P14,92314,75214,92314,923-
مقاومت116,61616,27518,64916,47843,000
مقاومت218,99318,82218,98817,438-
مقاومت320,68620,34519,32718,993-


آخرین اخبار سمازن

نمایش اخبار قدیمی‌تر