سمازن

سیمان‌مازندران‌

1400/05/10 19:28:41
پایانی:14,530
(-0.95%)
آخرین:14,600
(-0.47%)

تعداد معاملات:787
حجم:4.47M
ارزش معاملات:65.06B
حجم مبنا:1.02M
13,94015,400
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
114,636
14,440
14,640
24,3871
160,000
14,430
14,650
2,1001
27,847
14,420
14,670
37,0533
3,588,425(80%)
226(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,126,650(92%)
297(99%)
888,225(20%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
350,000(8%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 230,707,147 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.14سرانه فروش حقیقی: 201,886,277 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.88
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
8
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,5839,20510,1479,846-
حمایت29,84610,15710,46111,286-
حمایت112,35312,97510,77512,17643,690
P13,61613,92713,61613,616-
مقاومت116,12316,74518,94415,05644,620
مقاومت217,38617,69719,25815,946-
مقاومت319,89320,51519,57217,386-


آخرین اخبار سمازن

نمایش اخبار قدیمی‌تر