خچرخش

چرخشگر

1400/05/10 19:28:41
پایانی:11,040
(-0.8%)
آخرین:10,910
(-1.97%)

تعداد معاملات:625
حجم:2.2M
ارزش معاملات:24.29B
حجم مبنا:1.4M
10,58011,680
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32,275
10,910
11,000
60,2134
11,000
10,890
11,020
2221
11,155
10,880
11,040
41,6402
2,031,893(92%)
243(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,200,188(100%)
215(100%)
168,295(8%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 92,313,163 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 112,977,095 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.22
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
10
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,2268,2008,7059,263-
حمایت29,2639,2508,87310,034-
حمایت110,24610,2209,04110,51132,930
P11,28311,27011,28311,283-
مقاومت112,26612,24013,41812,05433,690
مقاومت213,30313,29013,58612,531-
مقاومت314,28614,26013,75513,303-


آخرین اخبار خچرخش

نمایش اخبار قدیمی‌تر