غپونه

نوش پونه مشهد

1400/04/03 05:25:10
پایانی:14,852
(0.91%)
آخرین:15,159
(2.99%)

تعداد معاملات:883
حجم:2.15M
ارزش معاملات:31.93B
حجم مبنا:673,310
14,27715,159
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
15,010
15,456
3501
11,000
15,001
16,504
3,7031
13,625
15,000
17,180
1,0741
2,123,033(99%)
291(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,096,033(97%)
365(100%)
27,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
54,000(3%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 108,354,935 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 85,288,444 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
10
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
3
خرید
5
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,5599,19010,18511,918-
حمایت211,91811,73310,51713,438-
حمایت113,53813,16910,84814,37744,595
P15,89715,71215,89715,897-
مقاومت117,51717,14819,46917,41745,477
مقاومت219,87619,69119,80018,356-
مقاومت321,49621,12720,13219,876-


آخرین اخبار غپونه

نمایش اخبار قدیمی‌تر