شراز

پالايش نفت شيراز

1400/07/29 06:34:25
پایانی:131,436
(-4.53%)
آخرین:130,796
(-5%)

تعداد معاملات:825
حجم:544,836
ارزش معاملات:71.61B
حجم مبنا:411,020
130,796144,564
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
145
123,817
130,796
151,88373
1441
112,791
130,797
381
11,000
103,750
131,400
1001
378,171(69%)
407(99%)
حجمحقیقیتعداد
537,842(99%)
178(99%)
166,665(31%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
6,994(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 122,126,003 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.31سرانه فروش حقیقی: 397,144,950 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت378,09477,90686,72195,912-
حمایت295,91295,81889,661109,381-
حمایت1113,354113,16692,598117,702392,388
P131,172131,078131,172131,172-
مقاومت1148,614148,426168,993144,641398,392
مقاومت2166,432166,338171,930152,962-
مقاومت3183,874183,686174,871166,432-


آخرین اخبار شراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر