شراز

پالايش نفت شيراز

1400/04/03 05:25:10
پایانی:96,749
(1.42%)
آخرین:98,500
(3.25%)

تعداد معاملات:301
حجم:210,557
ارزش معاملات:20.64B
حجم مبنا:411,020
90,622100,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1170
98,420
99,999
30,0001
1404
98,250
100,000
7602
1200
98,055
100,159
1011
180,557(86%)
67(99%)
حجمحقیقیتعداد
176,557(84%)
119(98%)
30,000(14%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
34,000(16%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 260,727,002 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.82سرانه فروش حقیقی: 143,543,808 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
12
خرید
11
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
11
خرید
5
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت365,77965,61871,09876,900-
حمایت276,90076,81972,92685,273-
حمایت187,70087,53974,75290,447294,170
P98,82198,74098,82198,821-
مقاومت1109,621109,460122,247107,194298,818
مقاومت2120,742120,661124,073112,368-
مقاومت3131,542131,381125,901120,742-


آخرین اخبار شراز

نمایش اخبار قدیمی‌تر