بجهرم

توسعه مولد نيروگاهي جهرم

1400/04/03 05:25:10
پایانی:2,295
(-0.08%)
آخرین:2,350
(2.3%)

تعداد معاملات:3,510
حجم:50.71M
ارزش معاملات:116B
حجم مبنا:9.65M
2,1832,411
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200,000
2,358
2,358
314,92410
110,000
2,284
2,359
283,3965
110,000
2,277
2,360
478,6278
46,488,349(92%)
1,381(100%)
حجمحقیقیتعداد
49,116,849(97%)
1,127(100%)
4,230,000(8%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,601,500(3%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 77,256,162 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 100,020,557 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3791,4741,6201,577-
حمایت21,5771,6241,6681,800-
حمایت11,9632,0581,7171,9386,951
P2,1612,2082,1612,161-
مقاومت12,5472,6422,9822,3847,068
مقاومت22,7452,7923,0312,522-
مقاومت33,1313,2263,0802,745-


آخرین اخبار بجهرم

نمایش اخبار قدیمی‌تر