غشهداب

كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

1400/07/30 23:54:09
پایانی:2,763
(-0.07%)
آخرین:2,786
(0.75%)

تعداد معاملات:928
حجم:11.11M
ارزش معاملات:30.71B
حجم مبنا:5.42M
2,6272,903
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
2,778
2,790
15,1553
13,000
2,767
2,795
25,0001
1200,000
2,765
2,799
2,0001
10,117,556(91%)
300(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,747,547(97%)
305(100%)
1,000,000(9%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
370,009(3%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 93,182,690 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 97,362,204 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
9
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
5
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36294328241,610-
حمایت21,6101,5119552,209-
حمایت12,1982,0011,0862,5798,146
P3,1793,0803,1793,179-
مقاومت13,7673,5704,4853,7788,266
مقاومت24,7484,6494,6164,148-
مقاومت35,3365,1394,7474,748-


آخرین اخبار غشهداب

نمایش اخبار قدیمی‌تر