دشيمي

شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌

1400/04/02 17:16:27
پایانی:24,840
(-12.07%)
آخرین:24,250
(-14.15%)

تعداد معاملات:1,841
حجم:3.52M
ارزش معاملات:87.65B
حجم مبنا:501,505
24,23026,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,340
24,260
24,330
1,1002
11,276
24,250
24,370
11
56,800
24,240
24,490
2201
3,459,134(98%)
778(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,269,271(93%)
566(100%)
69,728(2%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
259,591(7%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 110,443,301 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 143,478,253 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,84024,80025,40526,090-
حمایت226,09026,07025,60627,014-
حمایت127,26027,22025,80827,58585,290
P28,51028,49028,51028,510-
مقاومت129,68029,64031,05129,43485,290
مقاومت230,93030,91031,25330,005-
مقاومت332,10032,06031,45530,930-


آخرین اخبار دشیمی

نمایش اخبار قدیمی‌تر