دشیمی

شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌

1399/12/17 13:56:00
پایانی:31,790
(-0.84%)
آخرین:31,420
(-1.99%)

تعداد معاملات:127
حجم:666,955
ارزش معاملات:20.95B
حجم مبنا:1.55M
31,42033,980
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
31,420
1,256,302234
000
31,430
12,8929
000
31,440
19,04212
666,955(100%)
66(100%)
حجمحقیقیتعداد
466,955(70%)
13(87%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
200,000(30%)
2(13%)
سرانه خرید حقیقی: 321,249,991 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.28سرانه فروش حقیقی: 1,141,884,573 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-11,720-16,400-8,4308,900-
حمایت28,9006,560-5,77121,078-
حمایت120,16015,480-3,11528,60194,260
P40,78038,44040,78040,780-
مقاومت152,04047,36065,95552,95894,260
مقاومت272,66070,32068,61160,481-
مقاومت383,92079,24071,27072,660-


آخرین اخبار دشیمی

نمایش اخبار قدیمی‌تر