سخند

صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د

1400/04/03 04:59:04
پایانی:10,023
(0.05%)
آخرین:10,024
(0.06%)

تعداد معاملات:27
حجم:552,920
ارزش معاملات:5.54B
حجم مبنا:1
9,01611,018
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
10,021
10,049
104,9903
1100,000
10,020
10,083
64,4302
1100,000
10,019
10,084
100,0001
202,920(37%)
8(89%)
حجمحقیقیتعداد
43,940(8%)
11(92%)
350,000(63%)
1(11%)
حجمحقوقیتعداد
508,980(92%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: 254,233,395 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.35سرانه فروش حقیقی: 40,037,329 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.16
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -