سخند

صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د

1400/07/29 06:03:09
پایانی:9,976
(-0.24%)
آخرین:10,008
(0.06%)

تعداد معاملات:43
حجم:42,930
ارزش معاملات:428M
حجم مبنا:1
9,00111,001
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
36,990
9,983
10,073
2,0001
23,000
9,982
10,074
6,1102
24,000
9,981
10,076
1,0001
40,160(94%)
12(92%)
حجمحقیقیتعداد
42,930(100%)
6(100%)
2,770(6%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 33,386,346 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 71,378,280 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.14
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
شناسه ثبت
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -